Formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura vo vzťahu k menám tretích štátov (Článok 219, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: