Uznášanie sa Rady Európskej únie pri dojednávaní medzinárodných dohôd (Článok 218, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: