Delegácie Únie v tretích krajinách a pri medzinárodných organizáciách (Článok 221, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: