Organizácie, s ktorými Únia nadväzuje všetky vhodné formy spolupráce (Článok 220, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: