HLAVA I - USTANOVENIA O ORGÁNOCH (Zmluva o fungovaní EÚ, Šiesta časť)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: