KAPITOLA 1 - USTANOVENIA O ORGÁNOCH / ODDIEL 7 - DVOR AUDÍTOROV (Zmluva o fungovaní EÚ, Šiesta časť, Hlava I)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: