KAPITOLA 2 - PRÁVNE AKTY ÚNIE, POSTUPY PRIJÍMANIA A INÉ USTANOVENIA / ODDIEL 2 - POSTUPY PRIJÍMANIA PRÁVNYCH AKTOV A INÉ USTANOVENIA (Zmluva o fungovaní EÚ, Šiesta časť, Hlava I)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: