Ustanovenia pre voľby a výkon funkcie poslancov Európskeho parlamentu (Článok 223, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: