Stanovenie pravidiel pre politické strany na európskej úrovni Európskym parlamentom a Radou (Článok 224, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: