Požiadanie Komisie o predloženie vhodného návrhu Európskym parlamentom (Článok 225, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: