Právo občana Únie alebo fyzickej či právnickej osoby predložiť Európskemu parlamentu petíciu (Článok 227, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: