Výbor zložený zo stálych predstaviteľov vlád členských štátov a generálny sekretariát Rady Európskej únie (Článok 240, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: