Požiadanie Komisie o šetrenie na dosiahnutie cieľov Radou Európskej únie (Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: