Rozdelenie povinností medzi jednotlivými členmi Európskej komisie (Článok 248, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: