Rokovací poriadok Európskej komisie a súhrnná správa o činnosti Únie (Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: