Právomoc Súdneho dvora Európskej únie rozhodovať spory o náhrade škody (Článok 268, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: