Rozhodovanie súdnych sporov medzi Úniou a jej zamestnancami Súdnym dvorom (Článok 270, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: