Predseda a tajomník Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie (Článok 254, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Súvisiace pojmy: