Podanie žaloby fyzickou alebo právnickou osobou na Súdny dvor (Článok 263, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: