Sťažnosť Súdnemu dvoru Európskej únie zo strany fyzickej alebo právnickej osoby (Článok 265, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: