Zloženie a menovanie funkcionárov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (Článok 283, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: