Delenie rozpočtových prostriedkov a ich prenos do nasledujúceho rozpočtového roka (Článok 316, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: