Záverečný účet rozpočtového hospodárenia a hodnotiaca správa o financiách Únie (Článok 318, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: