Mena pre zostavenie viacročného finančného rámca a ročného rozpočtu (Článok 320, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: