Prijatie rozpočtových pravidiel a poskytovanie rozpočtových príjmov (Článok 322, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: