Členský štát, ktorý si želá zúčastniť sa prebiehajúcej posilnenej spolupráce (Článok 331, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: