Spoločné opatrenia pre prípad vnútorných nepokojov, vojny alebo vážneho medzinárodného napätia (Článok 347, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: