Osobitné opatrenia na stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík vzdialených regiónov (Článok 349, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: