Nadobudnutie platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie a uloženie ratifikačných listín (Článok 357, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: