Záverečné ustanovenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Článok 358, Zmluva o fungovaní EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: