Manažment rizika z hľadiska časového pôsobenia opatrení

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: