Dospelý pracujúci občan s partnerom / partnerkou a deťmi

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Doplnkové informácie

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: