Právna sila Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (Článok 1, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: