Vzťah inštitúcií Európskej únie k občanom a reprezentatívnym združeniam (Článok 11, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: