Právo občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie (Článok 10, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: