Komunikácia inštitúcií Európskej únie s reprezentatívnymi združeniami (Článok 11, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: