Kvalifikovaná väčšina pre uznášanie sa Rady Európskej únie (Článok 16, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: