Funkčné obdobie sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a sudcov Všeobecného súdu (Článok 19, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: