Využitie inštitúcií Európskej únie pre posilnenú spoluprácu členských štátov (Článok 20, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: