Vymedzenie pozície Európskej únie v záležitostiach geografickej alebo vecnej povahy (Článok 29, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: