Vymedzenie spoločného postupu v otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie (Článok 32, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: