Činnosť diplomatických a konzulárnych zastúpení členských štátov a delegácie Únie v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách (Článok 35, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: