Misie, pri ktorých môže Európska únia použiť civilné a vojenské prostriedky (Článok 43, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: