Členské štáty Európskej únie, ktoré majú záujem o účasť na stálej štruktúrovanej spolupráci (Článok 46, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: