Činnosť diplomatických zastúpení členských štátov a delegácie Únie v tretích krajinách (Článok 32, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: