Činnosť členských štátov v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných konferenciách (Článok 34, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: