Strategické riadenie operácií krízového riadenia Politickým a bezpečnostným výborom (Článok 38, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: