Špecifiká spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky členov NATO (Článok 42, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: