Štruktúrovaná spolupráca členských štátov EÚ, ktorých vojenské spôsobilosti spĺňajú prísnejšie kritériá (Článok 42, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: