Pomoc členskému štátu EÚ, ktorý sa stal obeťou ozbrojenej agresie (Článok 42, Zmluva o EÚ)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Zdrojový zákon

Odsek

Súvisiace pojmy: